กรุงเทพ – จุดจอดบ้านแม่มาลัย จ.เชียงใหม่

ตารางเดินรถทัวร์ กรุงเทพ – จุดจอดบ้านแม่มาลัย จ.เชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางให้บริการ จองตั๋วรถทัวร์วันเดินทาง หรือ ตั๋วล่วงหน้า โดจมีจุดขึ้นรถ: กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ และ จุดลงรถ: จุดจอดบ้านแม่มาลัย จ.เชียงใหม่ เมื่อค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์จะมีษัททัวร์ ,ไทยศรีรามทัวร์ เปิดบริการเดินรถ ประเภทรถ , ม.4 ข, ม.4 พ

การจองตั๋วรถทัวร์บ้านแม่มาลัย สามารถทำการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กรุงเทพ-หมอชิต2-แม่มาลัย เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

Continue reading “กรุงเทพ – จุดจอดบ้านแม่มาลัย จ.เชียงใหม่”