กรุงเทพ – ป้อมตำรวจเมืองใหม่ จ.ภูเก็ต

ตารางเดินรถทัวร์ กรุงเทพ – ป้อมตำรวจเมืองใหม่ จ.ภูเก็ต มีรถโดยสารประจำทางให้บริการ จองตั๋วรถทัวร์วันเดินทาง หรือ ตั๋วล่วงหน้า โดจมีจุดขึ้นรถ: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ และ จุดลงรถ: ป้อมตำรวจเมืองใหม่ จ.ภูเก็ต เมื่อค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์จะมีษัททัวร์ ,ภูเก็ตท่องเที่ยว เปิดบริการเดินรถ ประเภทรถ , วิไอพี 24

การจองตั๋วรถทัวร์ป้อมตำรวจเมืองใหม่ สามารถทำการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กรุงเทพ-สายใต้-เมืองใหม่ เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

Continue reading “กรุงเทพ – ป้อมตำรวจเมืองใหม่ จ.ภูเก็ต”