กรุงเทพ – จุดจอดเกาะยายฉิม จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตารางเดินรถทัวร์ กรุงเทพ – จุดจอดเกาะยายฉิม จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีรถโดยสารประจำทางให้บริการ จองตั๋วรถทัวร์วันเดินทาง หรือ ตั๋วล่วงหน้า โดจมีจุดขึ้นรถ: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ และ จุดลงรถ: จุดจอดเกาะยายฉิม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์จะมีษัททัวร์ ,บางสะพานทัวร์ เปิดบริการเดินรถ ประเภทรถ , ป.1

การจองตั๋วรถทัวร์เกาะยายฉิม สามารถทำการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กรุงเทพ-สายใต้-เกาะยายฉิม เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

Continue reading “กรุงเทพ – จุดจอดเกาะยายฉิม จ.ประจวบคีรีขันธ์”