กรุงเทพ – จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย

ตารางเดินรถทัวร์ กรุงเทพ – จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย มีรถโดยสารประจำทางให้บริการ จองตั๋วรถทัวร์วันเดินทาง หรือ ตั๋วล่วงหน้า โดจมีจุดขึ้นรถ: กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร จ.กรุงเทพ และ จุดลงรถ: จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย เมื่อค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์จะมีษัททัวร์ ,บุษราคัมทัวร์ เปิดบริการเดินรถ ประเภทรถ , ม.4 พ

การจองตั๋วรถทัวร์ห้วยไคร้ สามารถทำการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กรุงเทพ-หมอชิต2-ห้วยไคร้ เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

Continue reading “กรุงเทพ – จุดจอดห้วยไคร้ จ.เชียงราย”