กรุงเทพ – จุดจอดทุ่งหว้า จ.สตูล

ตารางเดินรถทัวร์ กรุงเทพ – จุดจอดทุ่งหว้า จ.สตูล มีรถโดยสารประจำทางให้บริการ จองตั๋วรถทัวร์วันเดินทาง หรือ ตั๋วล่วงหน้า โดจมีจุดขึ้นรถ: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ และ จุดลงรถ: จุดจอดทุ่งหว้า จ.สตูล เมื่อค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์จะมีษัททัวร์ ,ศรีสุเทพทัวร์ เปิดบริการเดินรถ ประเภทรถ , ป.1

การจองตั๋วรถทัวร์ทุ่งหว้า สามารถทำการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กรุงเทพ-สายใต้-ทุ่งหว้า เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

Continue reading “กรุงเทพ – จุดจอดทุ่งหว้า จ.สตูล”