กรุงเทพ – ปัตตานี (จุดจอ บขส.ปัตตานี)

รถทัวร์กรุงเทพ-ปัตตานี

รถทัวร์ กรุงเทพ – ปัตตานี จุดลงรถ บขส.ปัตตานี เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ 2 บริษัททัวร์ที่วิ่งให้บริการคือ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ และ สยามเดินรถ โดยสามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านเว็บไซต์ รถทัวร์.net เลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต

Continue reading “กรุงเทพ – ปัตตานี (จุดจอ บขส.ปัตตานี)”