วิธีจ่ายค่าตั๋ว

เมื่อทำรายการจองตั๋วออนไลน์ สามารถเลือกชำระค่าตั๋วได้ 2 ช่องทาง คือ เซเว่นใกล้บ้าน หรือ บัตรเครดิต โดยแสดงข้อมูลวิธีการชำระค่าตั๋วดังนี้

7-eleven

วิธีที่ 1 : จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้าน 7-Eleven

  • ให้ทำการปริ้นใบชำระหนี้ หรือ นำรหัสการจอง 10 หลัก ที่ได้จากการจองตั๋ว ไปจ่ายที่ 7 Eleven ใกล้บ้าน
  • นำสลิปการจ่ายเงินที่ 7-Eleven มารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋วก่อนรถออก 30 นาที
visa

วิธีที่ 2 : จ่ายผ่านบัตรเครดิต Visa/Master Card

  • ขั้นตอนการจองตั๋วให้เลือกเลือก จ่ายผ่านบัตรเครดิต แล้วดำเนินไปตามขั้นตอน
  • ให้นำกำหนดการเดินทางมาขึ้นตั๋วจริงก่อนรถออก 30 นาที

หมายเหตุ : ทั้ง 2 วิธีต้องชำระค่าตั๋วก่อนเวลาที่กำหนดในใบแจ้งชำระค่าตั๋ว หรือ 24.00 น. (เที่ยงคืน) ของวันที่ทำรายการ มิฉะนั้นรายการจองตั๋วดังกล่าวจะถูกยกเลิก นะครับ