ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

VDO แสดงขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (ตัวอย่าง

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ Step By Step (ตัวอย่าง)

เลือกจุดขึ้นรถลงรถ

เลือกเที่ยวรถเพื่อจองตั๋ว

เลือกที่นั่งว่างจองตั๋วรถทัวร์

กรอกข้อมูลผู้เดินทาง

เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว

ใบแจ้งจ่ายเงิน

*** ต้องชำระค่าตั๋วภายในวันที่กำหนดดูในใบแจ้งชำระเงิน

*** เมื่อจ่ายเงินค่าตั๋วแล้ว ให้นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริง ที่จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋วก่อนรถออก 30 นาที