กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

รถทัวร์ แอร์เมืองเลย ซันบัส Sunbus ภูกระดึงทัวร์ เส้นทางกรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์โดยมีจุดขึ้นรถ-ลงรถ คือ กรุงเทพมหานคร จุดขึ้นรถ กรุงเทพ หมอชิต 2 – ขอนแก่น จุดลงรถ บขส. อ.ชุมแพ โดยผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้เอง เลือกจ่ายค่าตั๋วรถทัวร์ที่ 7-Eleven, บัตรเครดิต, โมบายแบงค์กิ้ง K+, พร้อมเพย์, Big C

เส้นทางรถทัวร์กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ มีบริษัทที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ คือ แอร์เมืองเลย ซันบัส Sunbus ภูกระดึงทัวร์ โดยให้บริการรถทัวร์ปรับอากาศ VIP 32 ป.1 VIP 24

จุดขึ้นรถ กรุงเทพมหานคร : เลือก กรุงเทพ หมอชิต 2

จุดลงรถ ขอนแก่น : เลือก บขส. อ.ชุมแพ

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
iOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

มาดูตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออก รถทัวร์ แอร์เมืองเลย ซันบัส Sunbus ภูกระดึงทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ ที่ทางแอดมินลองค้นหาเที่ยวรถจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ค้นเมื่อ 9 ก.ย. 63

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

 • 06:10 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 07:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 09:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…ป.1… ราคาตั๋วประมาณ 331 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 14:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 15:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 19:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 19:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 19:50 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 20:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 20:45 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 22:35 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[แอร์เมืองเลย]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 08:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ซันบัส Sunbus]…VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ซันบัส Sunbus]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 12:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ซันบัส Sunbus]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 16:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ซันบัส Sunbus]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ซันบัส Sunbus]…VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 22:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ซันบัส Sunbus]…VIP 24… ราคาตั๋วประมาณ 515 บาท
 • 08:50 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ภูกระดึงทัวร์]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 10:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ภูกระดึงทัวร์]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 20:00 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ภูกระดึงทัวร์]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ภูกระดึงทัวร์]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท
 • 21:30 : กรุงเทพ (หมอชิต2) – บขส.ชุมแพ จ.ขอนแก่น …[ภูกระดึงทัวร์]…VIP 32… ราคาตั๋วประมาณ 386 บาท

** เที่ยวรถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ แอร์เมืองเลย ซันบัส Sunbus ภูกระดึงทัวร์ เส้นทางเดินรถ กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ จองง่ายๆผ่านมือถือ เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่เซเว่นใกล้บ้าน, บัตรเครดิต

ภาพแสดงเที่ยวรถ แอร์เมืองเลย ซันบัส Sunbus ภูกระดึงทัวร์: กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ ที่ค้นหาจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ แสดงราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เวลารถออก ดังนี้

แอร์เมืองเลย ซันบัส Sunbus ภูกระดึงทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.ชุมแพ

Advertisements